เรื่องน่ารู้ที่ไม่ควรพลาดก่อน หางานออกแบบกราฟิก 

งานกราฟิกเป็นงานที่ประกอบการบางคนมีความสงสัยว่างานประเภทนี้มีความสำคัญอย่างไร ซึ่งความจริงงานกราฟิกถือได้ว่าเป็นงานที่ช่วยให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม แปลกใหม่ น่าดึงดูด คนที่สนใจหางานออกแบบกราฟิกจำเป็นต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกเสียก่อน ซึ่งจะมากล่าวถึงในบทความนี้ให้ทุกคนได้ทำความรู้จักยิ่งขึ้นกว่าเดิม  ความหมายของการออกแบบกราฟิก  ออกแบบกราฟิกเป็นงานที่ออกแบบทั้งรูปแบบ ตัวอักษร ลงกับพื้นผิวแนวราบซึ่งเป็นแบบสองมิติ โดยจะออกแบบในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้เกิดความสวยงาม มีการจัดวางตัวอักษรและภาพให้เป็นศิลปะซึ่งจะอยู่ที่ความสามารถของนักออกแบบ รูปแบบของการออกแบบกราฟิกที่ผู้หางานออกแบบกราฟิกต้องรู้ สามารถยกตัวอย่างได้คือ  ออกแบบงานพิมพ์ ยกตัวอย่างเช่น แผ่นโปสเตอร์ แผ่นพับบรรจุภัณฑ์  ออกแบบโฆษณา ยกตัวอย่างเช่น โลโก้สินค้า ป้ายสินค้า  ออกแบบภาพเคลื่อนไหว ยกตัวอย่างเช่น ภาพสามมิติ …

หางานชลบุรี สวรรค์ของคนชอบทำงานนิคมอุตสาหกรรม

ประเทศไทยถือเป็นกลุ่มประเทศที่มีตลาดแรงงานการผลิตที่ดี โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมโรงงาน จังหวัดชลบุรี นับเป็นสวรรค์ของคนชอบทำงานโรงงานอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้การ หางาน ชลบุรี จึงเป็นที่นิยมในหมู่คนกลุ่มนี้ ด้วยเหตุผล 4 ข้อนี้ 4 ปัจจัยที่ทำให้การ หางาน ชลบุรี เป็นที่นิยม ตำแหน่งงานเปิดกว้าง จบแค่ ม.6 ก็ทำได้ การทำงานในโรงงานมักจะเปิดรับพนักงานเป็นจำนวนมาก ทั้งยังต้องการวุฒิการศึกษาแค่จบ ม.6 เท่านั้น ด้วยเหตุนี้การหางานชลบุรีจึงได้รับความนิยม…